budynek transkarat

Logistyka/ Centrum logistyczne

Posted on

Spółka „Transkarat” została założona przez czterech udziałowców 2 sierpnia 2006 r. Siedziba firmy znajdować się będzie w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Słubicach.

            Celem firmy jest zdobycie pozycji lidera w zakresie usług logistycznych dla dużych firm spedycyjnych, za pomocą centrum logistycznego które będzie obsługiwać transport kombinowany  (przewóz koleją ładunków kontenerowych, naczep i całych pojazdów) oraz kompleksowej usługi logistycznej na rynku polskim i rosyjskim.

            Zamierzony cel realizowany będzie poprzez organizację przewozów drogowo-szynowych obejmujących:

pociąg przewożący kontenery z Hamburga do Rosji i z Rosji do Hamburga

pociąg przewożący cale pojazdy samochodowe na platformach ze Słubic do Iwanowa i z Iwanowa do Słubic.

pociąg przewożący ładunek z samochodami osobowymi.

pociąg przewożący inne rodzaje towarów.

  Na terenie centrum znajdować się będą place przeładunkowo-składowe do krótkookresowego składowania kontenerów a także kolejowe stanowisko przeładunkowe i platformy kolejowe. Firma dysponować będzie różnego typu magazynami np. magazynami zbiorczo-rozdzielczymi, magazynem dla ładunków niewymiarowych. Na obiekcie znajdować się będzie również stacja paliw, myjnia, motel dla kierowców i warsztat umożliwiający drobne naprawy.

            Przedsięwzięcie realizowane przez firmę Transkarat jest innowacyjne na skalę nie tylko województwa lubuskiego ale także i całego kraju. Badania naukowe przewidują, iż udział transportu kombinowanego w ogólnych przewozach ładunków przez Polską wzrośnie w najbliższych latach z 1% do kilku a nawet kilkunastu procent. Firma Transkarat poprzez swoje działania nie chce konkurować z największymi przewoźnikami na rynku polskim i rosyjskim a wręcz przeciwnie nawiązać z nimi współpracę w celu obniżenia kosztów przewozu towarów z Hamburga do Rosji oraz odciążenia dróg krajowych od samochodów ciężarowych.

tir

Misją firmy Transkarat jest:

Być firmą nowoczesną, międzynarodową i ekologiczną w zakresie kompleksowej usługi logistycznej obejmującej transport kombinowany.

Siedziba firmy znajdować się będzie w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Słubicach przy międzynarodowej trasie E-30 Berlin – Moskwa oraz przy trakcji kolejowej biegnącej z Niemiec do Polski (2 km od granicy z Niemcami) . W skład centrum wchodzić będą:

 • place przeładunkowo-składowe. (Wytrzymałość podłoża na obciążenia wyniesie minimum 8 ton/m2 przy składowaniu kontenerów).
 • Bramy dla pojazdów samochodowych (recepcja) W bramie lub w jej pobliżu będzie odbywać się ważenie pojazdów wraz z kontenerami (docelowo mają być dwie bramy)
 • Kolejowe stanowisko przeładunkowe (w tylnej części bazy). Stanowisko to będzie również wyposażone w wagę
 • Środki wspomagające załadunek i rozładunek kontenerów (naczep i nadwozi) z pociągu:

Przy przeładunku poziomym – specjalne ciągniki, pochylnia przystawiana do wagonów,

Przy przeładunku pionowym – suwnica kolejowa, dźwig szynowy lub samojezdny ze specjalnym chwytakiem kleszczowym

 • Magazyn o rozmiarze ok. 2400 m2 (zbiorczo-rozdzielczy)
 • Magazyn Wysokiego Składowania – 12m lub 25 m + wyposażenie (regały, wózki widłowe sterowane komputerowo lub suwnice, wózki widłowe do rozładunku i załadunku)
 • Magazyn dla ładunków niewymiarowych (do 7,2 m) (drobnicowych lub ponadgabarytowych + wyposażenie (wózki widłowe) (te dwa powyższe magazyny będą być może połączone – łączny ich wymiar wynosi około 39000 m2)
 • System informatyczny (komputery + oprogramowanie SAPR3 (moduły: gospodarka materiałowa, gospodarka magazynowa, sprzedaż i dystrybucja + ewentualnie kontrola jakości, feasility management Office itp.)
 • Elektroniczna Wymiana Danych – system EDI (SAP)
 • Kody kreskowe w magazynie oraz w transporcie drogowym i kolejowym
 • Stanowiska do mycia i czyszczenia kontenerów, naczep, nadwozi i całych pojazdów
 • Budynek administracyjny
 • System Ochrony obiektów (system kamer i monitoringu)
 • Nowoczesna instalacja przeciwpożarowa
 • Platformy kolejowe do przewozu naczep lub kontenerów lub samochodów ciężarowych
 • Kontenery, specjalistyczne naczepy, specjalistyczne samochody ciężarowych
 • warsztat umożliwiający drobne naprawy- (plus pomieszczenie socjalne dla kierowców)
 • Motel dla kierowców (docelowo na drugiej działce)
 • Restauracja (docelowo na drugiej działce)
 • Stacja paliw (mobilna)

Przewidywana liczba pracowników 60-100 osób

karat_002

Planowana przez firmę Transkarat inwestycja jest rozwiązaniem unikatowym na skalę kraju. Obecnie w Polsce istnieje kilka firm oferujących transport kombinowany z Europy Zachodniej do Polski, żadna jednak z tych firm nie organizuje tego rodzaju transportu dalej do Rosji. Transport oferowany przez obecnych przewoźników dotyczy tylko przewozu kontenerów kolejowych. Konkurencyjność firmy Transkarat w stosunku do ww firm będzie polegać na większym obszarze działania (Hamburg – Iwanowo) oraz kompleksowym i szerszym wachlarzu usług, który  będzie obejmował: przewóz koleją kontenerów, naczep i całych pojazdów samochodowych, składowanie, sortowanie, konfekcjonowanie, śledzenie jednostek ładunkowych w całym łańcuchu dostaw, usługi diagnostyczne dla samochodów ciężarowych, mobilną stację paliw itp. Firmy spedycyjno-transportowe, dzięki firmie Transkarat, będą mogły poszerzyć swój rynek działania o kraje Europy Wschodniej, jak Białoruś, Rosja. Dodatkowo firma jest w stanie zorganizować tymczasową rejestrację samochodów ciężarowych na terenie Rosji co ułatwi potencjalnym partnerom wejście na ten rynek.

Przewozy kombinowane oferowane przez firmę Transkarat przyniosą korzyści :

 1. klientom firmy w postaci:
 • skróconego czasu przewozu ładunków z Hamburga do Rosji (obecnie transport drogowy trwa około dwóch tygodni a czas przewozu ładunków transportem kombinowanym wyniesie od 3 do 4 dni)
 • większej terminowości ładunków dzięki uniknięciu postoju na granicy z Białorusią i Rosją
 • zapewnieniu transportu dom-dom
 • mniejszego ryzyka uszkodzeń
 • oszczędności

     2.przewoźnikom drogowym, dzięki:

 • lepszej efektywności w wykorzystywaniu środków transportowych (dzięki przewozom kombinowanym przewoźnik może wykorzystać swoje samochody do przewozu innych towarów)
 • oszczędności siły roboczej

     3. kolei, dzięki:

 • większym przewozom koleją

     4. środowiska, dzięki:

 • zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza i hałasu,
 • zmniejszeniu terenochłonności oraz
 • wzrostowi bezpieczeństwa

struktura

Należy wspomnieć w tym miejscu o współpracy jaką prowadzi spółka Transkarat z jednym z najsłynniejszych na świecie grup baletowych – Moscow City Ballet. Firma od lat zajmuje się organizacją logistyki i wysyłką dekoracji na cały świat m.in. USA, Brazylia, Tajwan, Korea, Dubaj, Bruksella, Wielka Brytania, Luksemburg, Budapeszt czy Moskwa.  Co roku balet występuje również w Polsce i krajach bałtyckich.

Poza organizacją transportu dekoracji, spółka magazynuje dla grupy baletowej ich dekoracje i stroje na magazynie znajdującym się w Rzepinie.

264-thumb2